Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2020/2021

Zajęcia śpiewu i umuzykalniające

prowadzi Andrzej Gicala

Celem jest wprowadzenie dziecka w świat muzyki. Zajęcia pełne śpiewu i zabaw ruchowych w szczególnym stopniu kształtują i rozwijają muzykalność, ogólną wrażliwość oraz poczucie własnej wartości. Umysł dziecka jest niezwykle wrażliwy na bodźce dźwiękowe, dlatego dziecko łatwo daje się zaangażować w czynne uprawianie muzyki, szuka w muzyce możliwości wyładowania swej energii i uczuć

GODZINY ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ:

CZWARTEK   
                     11.30-12.00   -  "Owieczki"


PIĄTEK:         

11.00 -11.30   - "Gwiazdeczki"
11.30- 12.00  - Serduszka"


Rytmika

prowadzi Anna Pancerz

 

Dla dzieci rytmika jest rozrywką integrującą je ściśle z rówieśnikami, pozwalającą na tworzenie nowych więzi społecznych. Koryguje trudności w procesie kształtowania osobowości dziecka polegające na występowaniu nadmiernej ruchliwości, braku koncentracji, uwagi. Poprzez zainteresowanie dzieci wspólną zabawą eliminuje się u nich cechy egocentryczne, uwrażliwia na troski i kłopoty innych osób, wzbogaca treści emocjonalne w życiu dziecka. Rytmika rozwija poczucie rytmu, kształtuje słuch i uczy dostosowywania ruchów do różnorodnej muzyki. Ćwiczenia rytmiczne są systemem dobranych ruchów, wykonywanych ściśle według muzyki.


GODZINY ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ:

Poniedzialek         
10.30-11.00 - "OWIECZKI'
11.00-11.30   -  "SERDUSZKA"
11.30- 12.00  - "PROMYCZKI"
                   
 

Zajęcia sportowe w ramach programu przedszkoliada.pl

GODZINY ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ:


Piątek:
" Gwiazdeczki'     - 12.00-12.30
"Serduszka" - 12.30 - 13.00
"Owieczki" - 13.00 - 13.30