Ramowy rozkład dnia

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUPY 3,4 - latków

 
6.30-7.30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI
 • czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne

7.30-8.30 ZABAWY DOWOLNE
 • zabawy swobodne, spontaniczne według zainteresowań dzieci

8.30-8.45 ZAJĘCIA PORANNE
 • wprowadzenie w tematykę dnia
 • zabawy ruchowe według pomysłu nauczyciela

8.45-9.00 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA
 • wykonywanie czynności sanitarno-higienicznych i samoobsługowych
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych
 • modlitwa poranna

9.00-9.40 ŚNIADANIE
 • zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku
 • zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy
 • wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania

9.40-10.10 ZAJĘCIA CZYNNOŚCI OBJĘTE TEMATYKĄ PLANÓW DZIENNYCH
 • wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych

10.10-11.10 POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
 • organizowanie zabaw na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki

11.10-11.30 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
 • modlitwa 
 • zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania

11.30-12.00 OBIAD
 • zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami
 • wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu

12.00-14.00 LEŻAKOWANIE
 • słuchanie cicho czytanej bajki
 • zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnej
 • rozwijanie zainteresowań dzieci
 • prowadzenie obserwacji

14.00-14.15 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU
 • zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

14.15-14.40 PODWIECZOREK
 • zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie się podczas posiłku, zachowanie prawidłowej postawy
 • utrwalanie  czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu podwieczorku

14.40-16.30 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI
 • dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na świeżym powietrzu
 • kontakty indywidualne z rodzicami, czynności organizacyjne
 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA DLA GRUP  4,5,6-latków

 
6.30-7.30 SCHODZENIE SIĘ DZIECI
 • czynności opiekuńcze, porządkowe i organizacyjne

7.30-8.30 ZABAWY DOWOLNE
 • zabawy swobodne, spontaniczne według zainteresowań dzieci

8.30-8.45 CWICZENIA PORANNE
 • zabawy ruchowe według pomysłu nauczyciela

8.45-9.00 PRZYGOTOWANIE DO ŚNIADANIA
 • wykonywanie czynności sanitarno-higienicznych i samoobsługowych
 • wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania
 • rozwijanie umiejętności samoobsługowych i estetycznych
 • modlitwa poranna

9.00-9.30 ŚNIADANIE
 • zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku
 • zachowanie porządku wokół siebie, zachowanie prawidłowej postawy
 • wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu śniadania

9.30-10.30 ZAJĘCIA CZYNNOŚCI OBJĘTE TEMATYKĄ PLANÓW DZIENNYCH
 • wspieranie rozwoju dziecka poprzez prowadzenie dydaktycznych zajęć programowych

10.30-11.30 POBYT NA ŚWIEŻYM POWIETRZU
 • organizowanie zabaw na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki

11.30-12.00 PRZYGOTOWANIE DO OBIADU
 • modlitwa „Anioł Pański”
 • zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe, wdrażanie zasad higieny i kulturalnego zachowania
 
12.00-12.30 OBIAD
 • zwracanie uwagi na kulturalne spożywanie posiłku, zachowanie prawidłowej postawy
 • rozwijanie umiejętności posługiwania się sztućcami
 • wdrażanie do czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu obiadu

12.30-13.45 ZABAWY ZESPOŁOWE I TEMATYCZNE, KONSTRUKCYJNE
Z WYKORZYSTANIEM TWÓRCZEJ AKTYWNOŚCI DZIECI W SALI
 • słuchanie cicho czytanej bajki
 • zabawy i zajęcia o charakterze relaksacyjnej
 • rozwijanie zainteresowań dzieci
 • prowadzenie obserwacji

14.00-14.15 PRZYGOTOWANIE DO PODWIECZORKU
 • zabiegi higieniczne, czynności samoobsługowe

14.15-14.40 PODWIECZOREK
 • zwracanie uwagi na kulturalne zachowanie się podczas posiłku, zachowanie prawidłowej postawy
 • utrwalanie czynności higienicznych i porządkowych po zakończeniu podwieczorku

14.40-16.30 ROZCHODZENIE SIĘ DZIECI
 • dowolna działalność dzieci, zabawy w sali lub na świeżym powietrzu
 • kontakty indywidualne z rodzicami, czynności organizacyjne