Rada Rodziców

Rada rodziców w roku szkolnym 2020/2021

  • Przewodniczący:  Patrycja Hrycaj
  • Zastępca przewodniczacego:   Wawryka Kamila
  • Sekretarz:  Małgorzata Stąsiek
  • Skarbnik: Nina Gniadek
  • Członkowie: Agnieszka Bartusiak, Sylwia Wąsik, Justyna Sarlej, Joanna Zych,