Historia

Początki przedszkola

Emerytowany Proboszcz - ks. Prałat Józef MularzPomysłodawcą przedszkola był ówczesny ks. Proboszcz – Józef Mularz, który dostrzegał wielką potrzebę edukacji i integracji dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem. Owocem jego troski o najsłabszych jest Publiczne Przedszkole Integracyjne im Św. S. Faustyny w Brzesku. Mieści się ono w nowoczesnym budynku stanowiącym własność Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Miłosierdzia Bożego.

Pozwolenie na jego budowę zostało wydane przez Starostwo Powiatowe w Brzesku w lutym 2002 r. Autorem projektu architektonicznego był mgr inż. Alfred Budziocha. Plac pod budowę przedszkola poświęcił ks. bp Jan Styrna w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 07.04.2002 r. Prace budowlane rozpoczęte wiosną 2002 r. trwały 14 miesięcy.

Publiczne Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. S. Faustyny (fot. sierpień 2013 r.)


Przedszkole rozpoczęło swoją działalność 1 września 2003 r.

Zostało poświęcone przez ks. biskupa ordynariusza Wiktora Skworca podczas Diecezjalnego Święta Caritas, w przeddzień Święta Miłosierdzia Bożego 17 kwietnia 2004 r.

Poświęcenie Przedszkola - ks. biskup ordynariusz Wiktor Skworc - 17.04.2014 r.


Ważne informacje dla rodziców

Przedszkole czynne jest przez 5 dni w tygodniu, w godzinach od 6.30 do 16.00, przez 12 miesięcy w roku.

Opiekę nad dziećmi sprawują siostry Służebniczki NMP NP i personel świecki.

Jako przedszkole katolickie, zapewniamy wszystkim dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym, troskliwą opiekę, wychowanie oraz naukę w atmosferze miłości, akceptacji i bezpieczeństwa. Celem przedszkola jest wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka, jego integracja z otoczeniem, wsparcie rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowaniu go do nauki szkolnej.