Grupy

 

W roku przedszkolnym 2019/2020 nasze przedszkole sprawuje opiekę i wychowanie nad dziećmi w trzech oddziałach,  w tym jednym integracyjnym:

 • Grupa I  (dzieci w wieku 3-4 lat) – "GWIAZDECZKI"
 • Grupa II  INTEGRACYJNA (dzieci w wieku 4-5 lat) – "OWIECZKI"
 • Grupa III (dzieci w wieku 5-6 lat) – "SERDUSZKA "
 •  

W roku przedszkolnym 2018/2019 nasze przedszkole sprawuje opiekę i wychowanie nad dziećmi w trzech grupach, w tym jednej integracyjnej:

 • Grupa I  (dzieci w wieku 3-4 lat) – "OWIECZKI"
 • Grupa II  INTEGRACYJNA (dzieci w wieku 4-5 lat) – "SERDUSZKA"
 • Grupa III (dzieci w wieku 5-6 lat) – "PROMYCZKI "

W roku przedszkolnym 2017/2018 nasze przedszkole sprawuje opiekę i wychowanie nad dziećmi w trzech grupach, w tym jednej integracyjnej:

 • Grupa I  (dzieci w wieku 3-4 lat) – "SERDUSZKA"
 • Grupa II  INTEGRACYJNA (dzieci w wieku 4-5 lat) – "PROMYCZKI"
 • Grupa III (dzieci w wieku 5-6 lat) – "ANIOŁKI "


W roku przedszkolnym 2016/2017 nasze przedszkole sprawuje opiekę i wychowanie nad dziećmi w trzech grupach, w tym jednej integracyjnej:

 • Grupa I INTEGRACYJNA (dzieci w wieku 3-4 lat) – "PROMYCZKI"
 • Grupa II  (dzieci w wieku 4-5 lat) – "ANIOŁKI "
 • Grupa III (dzieci w wieku 5-6 lat) – "SERDUSZKA"


W roku przedszkolnym 2015/2016 nasze przedszkole sprawuje opiekę i wychowanie nad dziećmi w trzech grupach, w tym jednej integracyjnej:

 • Grupa I (dzieci w wieku 3-4 lat) – "PROMYCZKI"
 • Grupa II INTEGRACYJNA (dzieci w wieku 4 lat) – "ANIOŁKI DOBRYCH UCZYNKÓW"
 • Grupa III (dzieci w wieku 5-6 lat) – "SERDUSZKA"


W roku przedszkolnym 2014/2015 nasze przedszkole sprawuje opiekę i wychowanie nad dziećmi w trzech grupach, w tym jednej integracyjnej:

 • Grupa I (dzieci w wieku 3-4 lat) – "ANIOŁKI DOBRYCH UCZYNKÓW"
 • Grupa II INTEGRACYJNA (dzieci w wieku 4 lat) – "SERDUSZKA"
 • Grupa III (dzieci w wieku 5-6 lat) – "ISKIERKI NADZIEI"


W roku przedszkolnym 2013/2014 nasze przedszkole sprawuje opiekę i wychowanie nad dziećmi w trzech grupach, w tym jednej integracyjnej:

 • Grupa I (dzieci w wieku 3 lat) – "SERDUSZKA"
 • Grupa II (dzieci w wieku 4-5 lat) – "ISKIERKI NADZIEI"
 • Grupa III (dzieci w wieku 6 lat) – "ANIOŁKI UŚMIECHU"

 

W roku przedszkolnym 2011/2012 nasze przedszkole sprawuje opiekę i wychowanie nad dziećmi w trzech grupach, w tym jednej integracyjnej:

 • Grupa I (dzieci w wieku 2,5-3 lat) – "PROMYCZKI RADOŚCI"
 • Grupa II (dzieci w wieku 4 lat) – "PROMYCZKI DOBRA"
 • Grupa III (dzieci w wieku 5-6 kat) – "PROMYCZKI MĄDROŚCI"


W roku przedszkolnym 2010/2011 nasze przedszkole sprawuje opiekę i wychowanie nad dziećmi w trzech grupach, w tym jednej integracyjnej:

 • Grupa I (dzieci w wieku 2,5-3 lat) – "BIEDRONECZKI"
 • Grupa II (dzieci w wieku 4 lat) – "KWIATUSZKI"
 • Grupa II (dzieci w wieku 5-6 lat) – "GWIAZDECZKI"