Rekrutacja

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do przedszkola na nowy rok szkolny 2017/2018:

DLA RODZICÓW DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH:

Przypominamy rodzicom dzieci już uczęszczających o konieczności złożenia w kancelarii lub księgowości  przedszkola do 24 lutego DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU PRZEZ DZIECKO NAUKI W NASZYM PRZEDSZKOLU w przyszłym roku szkolnym.
 

DLA RODZICÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA:

Rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola informujemy:  
Powyższe wnioski i dokumenty można  pobrać z KANCELARII PRZEDSZKOLA lub z niniejszej strony i należy złożyć osobiście  w kancelarii dyrektora  od 1 do  17 marca
 

Pobierz dokumenty w formacie DOC/DOCX (Microsoft Word)

  1. POBIERZDeklaracja dla rodziców już uczęszczających dzieci
  2. POBIERZRegulamin rekrutacji
  3. POBIERZKarta zgłoszenia dziecka
  4. POBIERZKryteria przyjęć
  5. POBIERZHarmonogram rekrutacji
 
Uchybienie terminom może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.
 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram rekrutacji:

 
ELEMENT PROCESU REKRUTACYJNEGO TERMIN
Powołanie komisji rekrutacyjnej   do 17 marca  2017 r.

Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
przez rodziców dzieci przyjętych do przedszkola

od 1 do 24 lutego 2017 r.
Ogłoszenie w siedzibie przedszkola informacji związanych z rekrutacją,
w tym informacji o liczbie wolnych miejsc, kryteriach przyjęć oraz terminach składania wymaganych dokumentów             
28 lutego 2017 r.
 
Możliwość pobrania i złożenia wniosków o przyjęcie do przedszkola
(wraz z wymaganymi dokumentami)             
od 1 do 17 marca 2017 r.
Obradowanie komisji rekrutacyjnej       od 20 do 21 marca2017 r.
Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
23 marca 2017 r.
Przyjmowanie pisemnych oświadczeń rodziców  potwierdzających wolę przyjęcia kandydata do przedszkola               od 23  do 31 marca 2017 r.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola 3 kwietnia 2017 r.