Rekrutacja

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do przedszkola na nowy rok szkolny 2021/2022:

DLA RODZICÓW DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH:

Przypominamy rodzicom dzieci już uczęszczających o konieczności złożenia w kancelarii lub księgowości przedszkola do 20 lutego DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU PRZEZ DZIECKO NAUKI W NASZYM PRZEDSZKOLU w przyszłym roku szkolnym.
 

DLA RODZICÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA:

Rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola informujemy:
  • o konieczności zapoznania się z REGULAMINEM REKRUTACJI
  • obowiązku złożenia KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  z kartą kryteriów oraz dokumentami potwierdzającymi  ich spełnianie

Powyższe wnioski i dokumenty można  pobrać z KANCELARII PRZEDSZKOLA lub z niniejszej strony i należy złożyć osobiście  w kancelarii dyrektora  od 1 do 13 marca 2021 r. 
 

 Dokumenty w formacie PDF - MOŻNA POBRAĆ PONIŻEJ

  1. POBIERZRegulamin rekrutacji
  2. POBIERZKarta zgłoszenia dziecka wraz z kryteriami 
 
Uchybienie terminom może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.
 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram rekrutacji:

 
ELEMENT PROCESU REKRUTACYJNEGO TERMIN
Powołanie komisji rekrutacyjnej   do 20 lutego 2021 r.

Przyjmowanie deklaracji rodziców o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego przez dzieci przyjęte do przedszkola

od 8 do 20 lutego 2021 r.
Ogłoszenie w siedzibie przedszkola informacji związanych z rekrutacją,
w tym informacji o liczbie wolnych miejsc, kryteriach przyjęć oraz terminach składania wymaganych dokumentów             
25 lutego 2021 r.
 
Możliwość pobrania i złożenia wniosków o przyjęcie do przedszkola
(wraz z wymaganymi dokumentami)             

od 1 do 13 marca 2021 r.

Obradowanie komisji rekrutacyjnej       od 16 do 17 marca 2021 r.
Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
19 marca 2021 r.
Przyjmowanie oświadczeń rodziców  potwierdzających wolę przyjęcia kandydata do przedszkola               od 22  do 26 marca 2021 r.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola 30 marca 2021 r.