Rekrutacja

Informujemy, że rozpoczęła się rekrutacja do przedszkola na nowy rok szkolny 2019/2020:

DLA RODZICÓW DZIECI JUŻ UCZĘSZCZAJĄCYCH:

Przypominamy rodzicom dzieci już uczęszczających o konieczności złożenia w kancelarii lub księgowości przedszkola do 15 lutego DEKLARACJI O KONTYNUOWANIU PRZEZ DZIECKO NAUKI W NASZYM PRZEDSZKOLU w przyszłym roku szkolnym.
 

DLA RODZICÓW UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYJĘCIE DZIECKA:

Rodziców ubiegających się o przyjęcie dziecka do przedszkola informujemy:
  • o konieczności zapoznania się z REGULAMINEM REKRUTACJI
  • obowiązku złożenia KARTY ZGŁOSZENIA DZIECKA DO PRZEDSZKOLA  z kartą kryteriów oraz dokumentami potwierdzającymi  ich spełnianie

Powyższe wnioski i dokumenty można  pobrać z KANCELARII PRZEDSZKOLA lub z niniejszej strony i należy złożyć osobiście  w kancelarii dyrektora  od 18 lutego do  8 marca
 

Pobierz dokumenty w formacie DOC/DOCX (Microsoft Word) ... już można pobierać poniższe pliki!

  1. POBIERZDeklaracja dla rodziców już uczęszczających dzieci
  2. POBIERZRegulamin rekrutacji
  3. POBIERZKarta zgłoszenia dziecka wraz z kryteriami 
 
Uchybienie terminom może skutkować brakiem możliwości uczestniczenia w dalszym postępowaniu rekrutacyjnym.
 

Poniżej przedstawiamy szczegółowy harmonogram rekrutacji:

 
ELEMENT PROCESU REKRUTACYJNEGO TERMIN
Powołanie komisji rekrutacyjnej   do 15 lutego 2019 r.

Przyjmowanie deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego
przez rodziców dzieci przyjętych do przedszkola

od 4 do 15 lutego 2019 r.
Ogłoszenie w siedzibie przedszkola informacji związanych z rekrutacją,
w tym informacji o liczbie wolnych miejsc, kryteriach przyjęć oraz terminach składania wymaganych dokumentów             
18  lutego 2019 r.
 
Możliwość pobrania i złożenia wniosków o przyjęcie do przedszkola
(wraz z wymaganymi dokumentami)             
od 18 luego do 8 marca 2019 r.
Obradowanie komisji rekrutacyjnej       od 11 do 13 marca2019 r.
Podanie do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych
i niezakwalifikowanych
15 marca 2018 r.
Przyjmowanie oświadczeń rodziców  potwierdzających wolę przyjęcia kandydata do przedszkola               od 18 do 22  marca 2019 r.
Ogłoszenie listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola 26 marca 2019 r.