Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2017/2018

Zajęcia śpiewu i umuzykalniające

prowadzi Andrzej Gicala

Celem jest wprowadzenie dziecka w świat muzyki. Zajęcia pełne śpiewu i zabaw ruchowych w szczególnym stopniu kształtują i rozwijają muzykalność, ogólną wrażliwość oraz poczucie własnej wartości. Umysł dziecka jest niezwykle wrażliwy na bodźce dźwiękowe, dlatego dziecko łatwo daje się zaangażować w czynne uprawianie muzyki, szuka w muzyce możliwości wyładowania swej energii i uczuć

GODZINY ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ:

CZWARTEK   11.00-11.30   - "SERDUSZKA"
                     11.30-12.00   -  "PROMYCZKI"

PIĄTEK:          11.30- 12.00 - "ANIOŁKI"


Rytmika

prowadzi Anna Pancerz

 

Dla dzieci rytmika jest rozrywką integrującą je ściśle z rówieśnikami, pozwalającą na tworzenie nowych więzi społecznych. Koryguje trudności w procesie kształtowania osobowości dziecka polegające na występowaniu nadmiernej ruchliwości, braku koncentracji, uwagi. Poprzez zainteresowanie dzieci wspólną zabawą eliminuje się u nich cechy egocentryczne, uwrażliwia na troski i kłopoty innych osób, wzbogaca treści emocjonalne w życiu dziecka. Rytmika rozwija poczucie rytmu, kształtuje słuch i uczy dostosowywania ruchów do różnorodnej muzyki. Ćwiczenia rytmiczne są systemem dobranych ruchów, wykonywanych ściśle według muzyki.


GODZINY ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ:

ŚRODA          11.00-11.30   -  "PROMYCZKI"
                     11.30- 12.00  - "ANIOŁKI"
                     12.30 -13.00  - "SERDUSZKA"
 
 


Język angielski

prowadzi Anna Nowak, Małgorzata Stanuszek

Podczas zajęć dzieci zdobędą podstawę materiału językowego, która stanowić będzie bazę do dalszej nauki, rozwiną swoją kompetencję komunikacyjną, która ma pozwolić dziecku zaspokoić ciekawość i wytworzyć potrzebę ́ komunikowania się. Głównym celem rozwijania umiejętności językowych jest kształtowanie osobowości, tolerancji i kultury dziecka, pogłębianie jego wiedzy o otaczającym go świecie oraz wspieranie rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka. Piosenki i wierszyki gry i zabawy ruchowe stosowane podczas zajęć przyczyniają się do łatwiejszego przyswajania nowych struktur językowych. Głównym celem nauczania języka obcego w przedszkolu jest uwrażliwienie dziecka na język, obcy oraz zmotywowanie go do nauki. Ważne jest, aby rozwinąć sprawność słuchania i rozumienia, a w dalszej kolejności mówienia.

GODZINY ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ:
 
 • Grupa I "PROMYCZKI"
- Poniedziałek godz. 12.30 – 13.00 
- Czwartek godz. 12.30 – 13.00
 
 • ​​​Grupa II "ANIOŁKI"
         W  miesiącach: IX, XI, I, III, V
- Wtorek godz. 8.20 – 8.50
- Czwartek godz. 8.20 – 8.50

W miesiącach: X, XII, II, IV, VI
-Wtorek godz.10.00- 10.30
-Czwartek 12.30- 13.00
 
 • ​​​Grupa II "SERDUSZKA"
W  miesiącach: IX, XI, I, III, V
- Poniedziałek godz. 11.30 – 12.00
- Czwartek godz.11.30 – 12.00
 

 

Katecheza

prowadzi s. Sylwia Osetek

GODZINY ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ:
 
 • Grupa I "PROMYCZKI"
- Poniedziałek godz. 13.00 – 13.30
- Czwartek godz. 13.00 – 13.30
 
 •  Grupa II "ANIOŁKI"
- Poniedziałek godz. 12.30 – 13.00
- Czwartek godz. 12.30 – 13.00
 
 • Grupa III "SERDUSZKA"
- Wtorek godz. 8.30 – 9.00
- Piątek godz. 8.30 – 9.00
 

Zajęcia sportowe w ramach programu przedszkoliada.pl

GODZINY ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ:

Piątek:
 
 • "SERDUSZKA" - 12.30 - 13.00
 • "ANIOŁKI" - 13.00 - 13.30
 • "PROMYCZKI" - 13.30 - 14.00
 

Zajęcia z profilaktyki wad postawy

prowadzi  Anna Piotrowicz
 
ZAJĘCIA ODBYWANIA SIĘ W GODZ. 11.30-12.00, W NASTĘPUJĄCE DNI:
 
 • "PROMYCZKI"  i  "ANIOŁKI" - Poniedziałek (co dwa tygodnie)
 • "SERDUSZKA" -  Wtorek