Zajęcia dodatkowe w roku szkolnym 2018/2019

Zajęcia śpiewu i umuzykalniające

prowadzi Andrzej Gicala

Celem jest wprowadzenie dziecka w świat muzyki. Zajęcia pełne śpiewu i zabaw ruchowych w szczególnym stopniu kształtują i rozwijają muzykalność, ogólną wrażliwość oraz poczucie własnej wartości. Umysł dziecka jest niezwykle wrażliwy na bodźce dźwiękowe, dlatego dziecko łatwo daje się zaangażować w czynne uprawianie muzyki, szuka w muzyce możliwości wyładowania swej energii i uczuć

GODZINY ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ:

CZWARTEK   11.00-11.30   - "OWIECZKI"
                     11.30-12.00   -  "SERDUSZKA"


PIĄTEK:          11.30- 12.00 - PROMYCZKI"


Rytmika

prowadzi Anna Pancerz

 

Dla dzieci rytmika jest rozrywką integrującą je ściśle z rówieśnikami, pozwalającą na tworzenie nowych więzi społecznych. Koryguje trudności w procesie kształtowania osobowości dziecka polegające na występowaniu nadmiernej ruchliwości, braku koncentracji, uwagi. Poprzez zainteresowanie dzieci wspólną zabawą eliminuje się u nich cechy egocentryczne, uwrażliwia na troski i kłopoty innych osób, wzbogaca treści emocjonalne w życiu dziecka. Rytmika rozwija poczucie rytmu, kształtuje słuch i uczy dostosowywania ruchów do różnorodnej muzyki. Ćwiczenia rytmiczne są systemem dobranych ruchów, wykonywanych ściśle według muzyki.


GODZINY ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ:

Poniedzialek         
10.30-11.00 - "OWIECZKI'
11.00-11.30   -  "SERDUSZKA"
11.30- 12.00  - "PROMYCZKI"
                   
 

Zajęcia sportowe w ramach programu przedszkoliada.pl

GODZINY ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ:


Piątek:
" OWIECZKI'     - 12.00-12.30
"SERDUSZKA" - 12.30 - 13.00
"PROMYCZKI" - 13.00 - 13.30


 

Język angielski  

prowadzi  Małgorzata Stanuszek

Podczas zajęć dzieci zdobędą podstawę materiału językowego, która stanowić będzie bazę do dalszej nauki, rozwiną swoją kompetencję komunikacyjną, która ma pozwolić dziecku zaspokoić ciekawość i wytworzyć potrzebę ́ komunikowania się. Głównym celem rozwijania umiejętności językowych jest kształtowanie osobowości, tolerancji i kultury dziecka, pogłębianie jego wiedzy o otaczającym go świecie oraz wspieranie rozwoju poznawczego i emocjonalnego dziecka. Piosenki i wierszyki gry i zabawy ruchowe stosowane podczas zajęć przyczyniają się do łatwiejszego przyswajania nowych struktur językowych. Głównym celem nauczania języka obcego w przedszkolu jest uwrażliwienie dziecka na język, obcy oraz zmotywowanie go do nauki. Ważne jest, aby rozwinąć sprawność słuchania i rozumienia, a w dalszej kolejności mówienia.

GODZINY ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ:
  • środa -
    OWIECZKI            12.00 - 12.30
    SERDUSZKA        12.30 - 13.15
    PROMYCZKI         13.15 - 14.00

     
 

 

Katecheza

prowadzi s. Sylwia Osetek

GODZINY ODBYWANIA SIĘ ZAJĘĆ:
 
Grupa III "PROMYCZKI"
WTOREK  I PIATEK  godz. 8.30 – 9.00

Grupa II "SERDUSZKA"
SRODA I CZWARTEK  godz. 8.30 – 9.00