Rada Rodziców

Rada rodziców w roku szkolnym 2017/2018

  • Przewodniczący: Anna Cabała
  • Zastępca przewodniczacego: Stanislaw Sułek
  • Sekretarz: Anna Klaus
  • Skarbnik: Ewelina Licak
  • Członkowie: Agnieszka Chamielec, Joanna Gurgul, Weronika Kuzak