ZASADY ORGANIZACJI PRZEDSZKOLA W CZASIE EPIDEMII 06 - 05 - 2020

Drodzy Rodzice,

sytuacja epidemiczna oraz planowane  otwarcie przedszkola zobligowały nas  do opracowania zasad funkcjonowania przedszkola oraz dodatkowych  procedur bezpieczeństwa.

 Są one dostępne poniżej (poprzez kliknięcie tekstu). Bardzo proszę o zapoznanie się. 

Zasady funkcjonowania Publicznego Przedszkola z Oddziałami Intergracyjnymi im. Św. S. Faustyny
w Brzesku w okresie ogłoszonego stanu epidemii


DEKLARACJA KORZYSTANIA PRZEZ DZIECKO Z PRZEDSZKOLA

 Procedura postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia koronawirusem lub zachorowania
na COVID-19 w Publicznym Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi im. Św. S. Faustyny w BrzeskuRodzice zainteresowani przyjęciem dziecka proszeni są o kontakt z dyrekcją. 

Serdecznie pozdrawiam s. Sylwia