Festiwal Piosenki Patriotycznej 10 - 07 - 2018

W dniach 26 i 30 czerwca odbył się Festiwal Pieśni Patriotycznej -  konkurs o zasięgu powiatowym, organizowany  w ramach projektu „ Brzeskie drogi do niepodległości" przez Miejski Ośrodek Kultury i Urząd Miejski w Brzesku.
 
Celem festiwalu było :
- kształtowanie poczucia świadomości narodowej i szacunku wobec własnego państwa, kultury i tradycji polskiej,
- popularyzacja śpiewania pieśni patriotycznych wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
- wymiana pomysłów i doświadczeń w zakresie upowszechniania kultury muzycznej.
Odbywał się on w dwóch etapach:
- pierwszy (eliminacje) osób  zgłoszonych do konkursu –  26 czerwca 2018r
- gala laureatów . Odbyła się ona  30 czerwca 2018r. o godzinie  na pl. Kazimierza Wielkiego w Brzesku. 
 
 W Festiwalu wzięły udział przedszkolaki z Publicznego Przedszkola Św. S. Faustyny. Ku wielkiej radości rodziców i osób przygotowujących dzieci zajęły 2 miejsce w swojej kategorii wiekowej.   
 Dziękujemy rodzicom i wszystkim, którzy przygotowali dzieci do konkursu.


Galeria