Konkurs przedszkolny pod hasłem „Dobre Wychowanie Wierszem Zapisane” 18 - 05 - 2017

          W drugim tygodniu  maja, w ramach obchodów Tygodnia Osób Niepełnosprawnych, odbył się po raz pierwszy w historii naszego przedszkola konkurs recytatorski  dla dzieci 5 i 6-letnich pod hasłem „Dobre wychowanie wierszem zapisane”.
          W konkursie wzięło udział dwudziestu uczestników z dziesięciu różnych przedszkoli, którzy przyjechali wraz ze swoimi opiekunami. Dobór utworu literackiego związany był z tematem przewodnim spotkania. Dzieci recytowały wybrany wiersz wspomagając się stosowną mimiką, gestem, odpowiednią modulacją  głosu oraz niekiedy uzasadnionym strojem.
           Poziom, jaki zaprezentowały przedszkolaki był bardzo wysoki.  Jury, w skład, którego wchodzili Ks. Prałat Józef Mularz – założyciel przedszkola, s. Krystyna Rutka– przełożona tutejszej wspólnoty oraz pani Nina Górska – nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 3 w Brzesku w klasach I-III, miało nie łatwy wybór.  W związku, z tym przyznano po dwa dyplomy wraz z nagrodami za pierwsze, drugie i trzecie miejsca. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia i upominki.
           Bardzo dziękujemy wszystkim przybyłym za udział w konkursie, w szczególności dzieciom za odwagę i piękne zaprezentowanie swoich umiejętności oraz ich opiekunom za odpowiednie  przygotowanie i inspirowanie swoich podopiecznych do podejmowania aktywności artystycznej.


ZDJĘCIA Z PRZEBIEGU KONKURSU