ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W RODZINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM 19 - 05 - 2016

DRODZY RODZICE
Pragnąc włączyć się w przeżywanie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia, ogłoszonego przez Papieża Franciszka, a także z okazji obchodzonych uroczystych Dni  Matki i Ojca,
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W RODZINNYM KONKURSIE PLASTYCZNYM POD HASŁEM:
 „POMAGAMY INNYM – SPEŁNIAMY UCZYNKI MIŁOSIERDZIA”.

 I Cele konkursu:
 • pogłębienie wiedzy na temat uczynków miłosierdzia 
 • budzenie w dzieciach  postawy miłosierdzia, dobroci wobec drugiego człowieka
 • pogłębienie więzi rodzinnych oraz stworzenie okazji do wspólnego, rodzinnego pochylenia się nad  tematem miłosierdzia, dobroci  
 • rozwijanie uzdolnień plastycznych

 II Zasady konkursu:
 1. Konkurs przeznaczony jest dla  Rodzin dzieci uczęszczających do naszego przedszkola   
 2. Praca wykonywana jest przez członków rodziny: dzieci, rodziców, babcie, dziadków
 3. Prace oceniane będą w trzech grupach: grupie Promyczków, Serduszek i Aniołków dobrych uczynków
 4. Dodatkowo Rodziny dzieci z gr. Serduszek do pracy plastycznej dołączają ułożony przez członków rodziny  wiersz   o  tematyce  swojej pracy
 5. W każdej grupie wyłonione będą po 3 miejsca, wszyscy uczestnicy otrzymają  drobny upominek
 6. Format i technika wykonania pracy plastycznej: A3 lub A4;
 7. Praca plastyczna powinna zawierać na odwrocie imiona i nazwiska autorów prac;
 8. Prace nie podlegają zwrotowi;
 9. Prace można składać  w przedszkolu u nauczycielek grup;

III   Kryteria oceny  prac:
 • Pomysłowość i oryginalność   oraz estetyka wykonania. 
 • Wkład dzieci w wykonanie pracy

IV Harmonogram konkursu:
 • Termin składania prac:                          do 8 VI
 • Ogłoszenie wyników -                              16 VI
 • Wręczenie nagród                                    17 VI
 

V  Postanowienia końcowe:
 1. Oceny prac konkursowych dokona jury, w skład którego wchodzą:
- S. Sylwia  Osetek
- p. Anna Piech
- Katarzyna Tyka
- p. Anna Serwin